Disclaimer voor massagehelmond.com

Algemeen

Massagepraktijk Jansen (Kamer van Koophandel 53360222), verleent u hierbij toegang tot massagehelmond.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Massagepraktijk Jansen en derden zijn aangeleverd. Massagepraktijk Jansen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op massagehelmond.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Massagepraktijk Jansen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op massagehelmond.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Massagepraktijk Jansen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op massagehelmond.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Massagepraktijk Jansen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Massagepraktijk Jansen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.